Tegelvloer verwijderen

Tegels verwijderen: professioneel precisiewerk

Co Dekker vloerbewerking verwijdert op professionele wijze alle soorten vloertegels: natuursteen, keramische tegels, cementtegels. We beschikken daarvoor over doeltreffende apparatuur, zodat we de verwijdering vlot en met minimale ondervloerschade kunnen realiseren. Als Co Dekker uw tegels verwijdert is de vrijgekomen ondervloer meteen geschikt voor het installeren van de nieuwe vloer. Neem ook contact met ons op als u een tegelvloer wilt laten verwijderen en de eronder liggende vloerverwarming wilt behouden. We beoordelen de situatie en laten u weten wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer over tegels verwijderen.

Tegels verwijderen met minimale hinder en oplevering gave ondervloer

Tegelverwijdering: professioneel precisiewerk

Het verwijderen van stenen vloertegels is een professionele activiteit waarbij heel zorgvuldig en nauwkeurig gewerkt moet worden. Soms wordt tegelverwijdering ten onrechte beschouwd als sloopwerk. Er wordt dan niet voldoende beseft waar het eigenlijk om gaat: het vrij maken van de ondervloer voor het installeren van een nieuwe vloer. Als de tegelverwijdering als gewoon sloopwerk wordt beschouwd is er aanzienlijke kans op ernstige beschadiging van de ondervloer. Met als gevolg onverwachte kosten voor het weer in orde maken daarvan.

Als u voor het verwijderen van een tegelvloer in een woning of zakelijke omgeving Co Dekker inschakelt hoeft u voor zulke problemen niet bang te zijn. Want wij zijn behalve vloerverwijderaar ook professioneel vloerinstallateur met meer dan 40 jaar ervaring. Ons principe is dat na de tegelverwijdering een gave ondervloer wordt opgeleverd, een vloer die geschikt is voor het installeren van de nieuwe vloer.

Dat bereiken we door op de eerste plaats de eventuele schade tot een minimum te beperken. Bij elke te verwijderen tegelvloer zijn de problemen weer anders en de toe te passen methode moet daarop worden afgestemd. Zelfs binnen een bepaald project kan de situatie van plek tot plek verschillen en een andere aanpak nodig maken. Door voortdurend heel zorgvuldig en met de meest geschikte apparatuur te werk te gaan bereiken we dat er zo weinig mogelijk ondervloerschade optreedt.

Ondanks deze vakkundige werkwijze is aantasting van de ondervloer niet altijd te voorkomen. De tegels zijn namelijk soms zo vast op de ondervloer gelijmd of er in vast gemetseld dat ze niet zonder schade losgemaakt kunnen worden. Toch leveren we na de tegelverwijdering in principe altijd een gave ondervloer op, want eventuele beschadigingen worden meteen door ons hersteld.

Risico's bij zelf tegels verwijderen

Het zelf verwijderen van een tegelvloer moeten wij ontraden, want daar zijn aanzienlijke risico's aan verbonden. Onder meer zijn er speciale veiligheidsmaatregelen nodig om zonder gevaar voor ongelukken of gezondheidsschade een tegelvloer te kunnen verwijderen. Zulke maatregelen vormen een normaal onderdeel van onze vakkennis als vloerverwijderaar. Bij het verwijderen van tegels zijn bijvoorbeeld een goede veiligheidsbril, doeltreffende gehoorbescherming, werkhandschoenen en een stofmasker onmisbaar.

Verder is het beperken van ondervloerschade heel moeilijk als men niet over de daarvoor vereiste expertise beschikt. Ook is voor het precies en met minimale schade verwijderen van een tegelvloer speciale apparatuur vereist. Sommige apparaten zijn wel te huur, maar kunt u er ook handig mee omgaan? Heeft u bijvoorbeeld wel de nodige knowhow om doelmatig en veilig met een breekhamer te kunnen werken?

Zelf tegels verwijderen is doorgaans tijdrovend en veroorzaakt vaak ook veel stress. Ook krijgt u door het zelf te doen mogelijk met extra kosten te maken voor het herstellen van de ondervloer. Aan zelf doen zijn dus meerdere risico's verbonden, risico's die u kunt vermijden door de tegelverwijdering aan ons op te dragen.

Gebruik van speciale apparatuur

Bij Co Dekker vloerbewerking beschikken we over alle apparatuur om de tegelverwijdering vlot en met minimale ondervloerschade te realiseren. Verschillende door ons gebruikte apparaten zijn volgens onze eisen aangepast. Daardoor zijn ze optimaal geschikt om er snel en doelmatig mee te kunnen werken.

Afhankelijk van de situatie werken we handmatig, met een ride-on machine of met andere apparatuur. Vaak verwijderen we allereerst met hamer en beitel enkele tegels, om zo ruimte voor machinaal werken te verkrijgen.

Indien mogelijk gebruiken we daarna vooral de ride-on machine, want het werken daarmee gaat snel en doelmatig. Deze machine kan afhankelijk van de situatie met bepaalde gereedschappen worden uitgerust. Voor het doelmatig en snel losmaken van tegels monteren we er een speciale diamantbeitel op. Ook kunnen we de ride-on machine gebruiken om na het verwijderen van de tegels achtergebleven lijmresten en andere oneffenheden weg te halen. Daartoe voorzien we het apparaat bijvoorbeeld van een geschikte vloerschraper.

Verder gebruiken we in sommige situaties een breekhamer, want het werken met een ride-on machine is niet altijd mogelijk. Onder meer als de tegels heel vast zitten omdat ze in het cement zijn gezet kan een breekhamer voor het verwijderen doeltreffend zijn.

Voor het weghalen van lijmresten kan soms ook een freesmachine worden toegepast. Verder kan de frees bijvoorbeeld worden gebruikt om na het verwijderen van ingemetselde tegels de ruwe achtergebleven harde specielaag egaal te maken of weg te frezen.

Verwijderen alle soorten tegels

Co Dekker verwijdert op professionele wijze alle soorten vloertegels. In grote lijnen zijn er drie soorten tegels: natuursteen, keramische tegels en cementtegels.

Natuursteentegels worden verkregen door natuurlijke gesteenten tot tegels te versnijden en er uiteenlopende bewerkingen op toe te passen. Enkele veel toegepaste typen natuursteen zijn graniet, marmer en leisteen.

Keramische tegels bestaan uit gebakken klei. De klei wordt eventueel vermengd met andere stoffen, in vormen geperst en onder hoge temperatuur  in een oven gebakken. Vaak zijn deze tegels aan de bovenkant voorzien van een harde waterbestendige glazuurlaag.

Cementtegels hebben een onderlaag van cement en een toplaag met een gekleurd patroon of motief. Deze volgens een traditioneel systeem doorgaans met de hand vervaardigde tegels zijn vaak heel decoratief en tegenwoordig weer toenemend trendy.

De eigenschappen van de te verwijderen tegels zijn in verband met de aanpak bij het verwijderen beperkt van belang. Onze werkwijze wordt vooral door andere factoren bepaald, in het bijzonder door de verlijming of inmetseling van de tegels.

Elke tegelvloer anders

Hoe we bij het verwijderen van de tegels te werk gaan is vooral afhankelijk van de techniek waarmee ze zijn aangebracht. Vaak zijn de tegels met tegellijm op de ondervloer vastgezet. De vastheid van de verlijming kan sterk verschillen, want er bestaan meerdere soorten tegellijm en deze kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Door bijvoorbeeld een aantal tegels handmatig te verwijderen kunnen we meer duidelijkheid over de verlijming verkrijgen. Vaak is de verlijming zodanig dat de tegels heel moeilijk loslaten. Maar ook zulke vast verlijmde tegels worden door ons met de juiste apparatuur en methode vlot en doeltreffend verwijderd.

Soms zijn de tegels niet op de ondervloer verlijmd maar er in vast gemetseld. Ze vormen als het ware één geheel met de cementvloer. Deze in de ondervloer gezette tegels kunnen helaas niet zonder enige schade worden verwijderd. Als wij uw tegels verwijderen is dat geen onoverkomelijk probleem, want wij hebben ook veel ervaring met het professioneel herstellen van ondervloeren.

Indien mogelijk behoud vloerverwarming

Als zich onder de te verwijderen tegelvloer buizen van een vloerverwarming bevinden dan wilt u die natuurlijk het liefst in goede staat houden. Uiteraard doen wij alles wat mogelijk is om de vloerverwarming te behouden.

Ook wat dit betreft is elke tegelvloer verschillend. Over het behouden van de vloerverwarming kunnen we pas iets zeggen zodra we meer informatie hebben. Belangrijk is met name hoe diep de verwarmingsbuizen liggen en hoe de tegels zijn aangebracht. Als de buizen ondiep zijn geplaatst en de tegels vast zijn verlijmd of ingemetseld dan is het helaas vrijwel niet mogelijk om schade aan de vloerverwarming te voorkomen.

Wilt u een tegelvloer laten verwijderen en de eronder liggende vloerverwarming behouden? Neem dan contact met ons op. We beoordelen de situatie en laten u weten wat de mogelijkheden zijn.

Minimale overlast

Het verwijderen van een tegelvloer brengt onvermijdelijk enig lawaai met zich mee. Uiteraard beperken we de geluidshinder zoveel mogelijk. Als elke geluidsoverlast onaanvaardbaar is, hetgeen bijvoorbeeld in een werkomgeving het geval kan zijn, dan kunnen we desgewenst de werkzaamheden buiten de normale werktijden verrichten.

Bij tegelverwijdering is ook het ontstaan van stof niet geheel te vermijden. Toch zorgen wij door verschillende maatregelen dat de stofvorming tot een minimum beperkt blijft. Als bijvoorbeeld een machine veel stof veroorzaakt dan wordt deze door ons van een afzuiginstallatie voorzien. Ook kunnen we in een grotere omgeving indien nodig stofschotten plaatsen rondom de plek waar we bezig zijn.

Een belangrijk onderdeel van de tegelverwijdering is het wegbrengen van de losgemaakte tegels. Voor het afvoeren van de tegels en de overige vloerrestanten gebruiken we speciale handige minicontainers of puinzakken. Waar het verwijderde vloermateriaal naartoe gaat wordt in overleg met u vastgesteld. Bijvoorbeeld kunnen we regelen dat er een geschikte puincontainer dichtbij wordt geplaatst, waar het materiaal in gedeponeerd wordt om verder afgevoerd en volgens de voorschriften verwerkt te worden.

Co Dekker, specialist zorgvuldige tegelverwijdering

Co Dekker is behalve gespecialiseerd vloerverwijderaar ook professioneel vloerinstallateur. Daardoor beschikken we over veel expertise op het gebied van ondervloeren. Als ervaren vloerinstallateur zijn we niet alleen in staat om bij het verwijderen van tegels schade aan de ondervloer zoveel mogelijk te beperken, ook kunnen we eventueel toch optredende schade snel en efficiënt herstellen.

Als Co Dekker uw tegels verwijdert kan in principe altijd een gave ondervloer worden opgeleverd. Ook wordt de vrijgemaakte ondervloer door ons helemaal gereinigd. Lijmresten worden weggehaald en de vloer wordt bezemschoon geveegd en eventueel gestofzuigd.

Of het nu gaat om het verwijderen van de tegels in een kleine badkamer of in een grote bedrijfsruimte, Co Dekker kan het project vakkundig voor u realiseren. Ons principe is dat de ondervloer na de tegelverwijdering weer geschikt is voor het installeren van uw nieuwe vloer. Voor het verwijderen van een tegelvloer is Co Dekker uw beste keuze.

Film tegelvloer verwijderen

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké