Parketvloer verwijderen

 

Parket verwijderen: een technisch specialisme

Parket is een harde vloersoort, meestal heel degelijk geïnstalleerd want bedoeld om jarenlang probleemloos gebruikt te kunnen worden. Daarom is het zonder expertise verwijderen van parket vaak heel zwaar; met bovendien risico op ondervloerschade. Als men er geen ervaring mee heeft en niet de geschikte machines gebruikt kan het een zenuwslopend project worden, met ook nog onverwachte kosten voor herstel van een beschadigde ondervloer. Voor ons is het verwijderen van een parketvloer geen probleem, want we doen het vakkundig en met speciale apparatuur. We verwijderen de vloer laag voor laag, dus eerst het bovenaan liggende parket en daarna de eronder liggende spaanplaatlaag. De kans op beschadiging van de ondervloer is dankzij deze zorgvuldige werkwijze minimaal.

Lees meer over parketvloer verwijderen

Probleemloos parket verwijderen met moderne techniek

Parketverwijdering: een technisch specialisme

Om uiteenlopende redenen kan het nodig zijn dat een parketvloer in uw woning of bedrijfsruimte weggehaald moet worden. Mogelijk wilt u met een nieuwe vloer een andere sfeer creëren. Of u wilt bijvoorbeeld vloerverwarming laten installeren. Op deze webpagina leest u over onze gespecialiseerde dienstverlening parketverwijdering.

Met moderne techniek verwijderen wij alle soorten parketvloer. Daartoe beschikken we over een groot scala machines en gereedschappen die specifiek voor  het verwijderen van bepaalde typen parketvloer geschikt zijn. Voor elke situatie kunnen we de meest praktische apparatuur inzetten.

Bij veel projecten gebruiken we een van onze speciale ride-on strippers. Deze efficiënte apparaten zijn volgens ons eigen ontwerp zodanig aangepast dat er heel doelmatig mee gewerkt kan worden en beschadiging van de ondervloer zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voor grote ruimtes kunnen we een zware ride-on machine van 1100 kg inzetten. Gaat het om een kleinere ruimte dan is een wat lichter apparaat vaak doelmatiger.

Ook als de vloer op een bovenverdieping ligt en er geen lift aanwezig is kunnen we in principe toch met doelmatige techniek werken. Daarvoor gebruiken we speciale demontabele machines. We brengen de verschillende delen ervan over de trap naar boven en zetten de machine op de verdieping in elkaar. Na de parketverwijdering brengen we de machine weer in afzonderlijke delen naar beneden.

Voor parketverwijdering is een zware ride-on stripper in principe het meest doelmatig, maar zo'n machine kan niet in elke ruimte worden gebruikt. Bij situaties waar niet met een ride-on apparaat gewerkt kan worden gebruiken we een van onze praktische handmachines.

Bij onze professionele parketverwijdering hangt van verschillende factoren af welke werkwijze en apparatuur we toepassen. Naast de al genoemde punten is van belang om welke parketsoort het gaat en hoe de parketdelen zijn verlijmd en genageld.

Behoud ondervloer

Het komt nogal eens voor dat mensen in problemen komen omdat ze het verwijderen van een parketvloer eigenhandig op zich nemen. Vaak realiseert men zich namelijk niet hoe zwaar en moeilijk het verwijderen van parket kan zijn. Ook wordt dikwijls niet beseft dat er bij het verwijderen van parket aanzienlijk risico op beschadiging van de ondervloer bestaat.

Het verwijderen van een parketvloer heeft in het algemeen tot doel om op de vrijgekomen ondervloer een nieuwe vloer, al dan niet met vloerverwarming, te installeren. Welk type afwerkvloer er uiteindelijk ook geïnstalleerd zal worden, een gave egale ondervloer is essentieel voor het resultaat. Daarom moet rekening worden gehouden met het probleem dat bij het verwijderen van parket zonder speciale maatregelen risico op beschadiging van de ondervloer bestaat.

Om de ondervloer in goede staat te houden moet de verwijdering heel zorgvuldig plaatsvinden. Als men een parketvloer verwijdert zonder daarbij over de vereiste knowhow en de juiste apparatuur te beschikken bestaat grote kans dat de ondervloer beschadigt.

Problemen worden vaak onderschat

Parket is een harde dikke vloersoort, meestal heel degelijk geïnstalleerd, met als doelstelling jarenlang probleemloos gebruik. Daarom is het zonder expertise verwijderen van zulke vloeren vaak heel zwaar; met bovendien risico op ondervloerschade. Het zonder beschadiging van de ondervloer verwijderen van parket is goed mogelijk, mits het door een vakman en met de juiste apparatuur gebeurt. Maar als men er geen ervaring mee heeft en er niet de toepasselijke machines bij gebruikt kan het een zenuwslopend project worden, met ook nog onverwachte kosten voor herstel van een beschadigde ondervloer.

Ook het huren van een machine om zelf parket te verwijderen is meestal geen werkelijke oplossing. Er is wel gereedschap voor vloerverwijdering te huur, maar dit aanbod is te beperkt om voor elke situatie over de meest geschikte machine te kunnen beschikken. Gehuurde machines voor vloerverwijdering zijn voor het verwijderen van parket vaak te licht; de machine heeft dan niet voldoende massa om kracht te kunnen leveren. De persoon die de machine gebruikt moet dan zelf veel kracht zetten, waardoor de activiteit te inspannend is om zorgvuldig en precies te kunnen werken.

Bestaat er een makkelijke manier om een parketvloer weg te halen? Ja, zo'n methode bestaat, namelijk dit karwei aan Co Dekker Interieurprojecten opdragen. Want wij zijn ervaren specialisten op het gebied van zorgvuldige parketverwijdering en we beschikken daarvoor over een modern en efficiënt machinepark.

Zorg voor de ondervloer

Omdat we bij Co Dekker Interieurprojecten niet alleen vloerverwijderaar zijn maar ook veel expertise en ervaring als vloerinstallateur hebben staat bij ons de zorg voor de ondervloer altijd centraal. Onze werkwijze en apparatuurkeuze hangen daarom mede af van het type ondervloer waarop het parket is aangebracht.

Het meest toegepaste type is de cementdekvloer. In de meeste nieuwe woningen en gebouwen worden de vloeren standaard van dit vloertype voorzien. Het is een veelzijdige ondervloer die relatief gemakkelijk geïnstalleerd kan worden en die onder meer ook heel geschikt is om er vloerverwarming in aan te brengen.

Op grote vloeroppervlakken ligt soms in plaats van een cementdekvloer een anhydrietdekvloer. Anhydriet is een vloermateriaal op basis van gips en zand. Omdat het een gietvloer is kan anhydriet tamelijk vlot op een groot oppervlak worden aangebracht.

In oudere woningen en gebouwen bestaan de draagvloeren vaak nog uit hout in plaats van beton. Deze houten draagvloeren hebben niet zoals een betonnen constructievloer een zandcement- of anhydrietdekvloer. Wel zijn ze vaak met egalisatiecement of plaatmateriaal vlak gemaakt.

Bij elk type ondervloer is belangrijk dat de kwalitatieve eigenschappen behouden blijven. Welk soort vloer er ook onder uw parket ligt, wij zorgen dat deze ondervloer na de parketverwijdering nog helemaal aan de eisen voldoet. En als er vloerverwarming ligt doen we al het mogelijke om te zorgen dat de buizen niet beschadigen. We gaan dan extra voorzichtig te werk, waarbij we rekening houden met de specifieke hoedanigheden van de betreffende ondervloer en vloerverwarming. Meer informatie over onze service vloerverwijdering bij vloerverwarming vindt u elders op deze site.

Niet door iedere aanbieder op het gebied van vloerverwijdering wordt beseft dat er bij parketverwijdering aanzienlijk risico op beschadiging van de ondervloer bestaat. Als gevolg daarvan komt het voor dat er een beroep op ons wordt gedaan om een door ondeskundige parketverwijdering beschadigde ondervloer te herstellen.

Met het repareren en saneren van ondervloeren hebben we bij Co Dekker Interieurprojecten veel ervaring. Deze service is onderdeel van ons dienstenpakket als professionele vloerinstallateurs.

Soorten parket

Om een parketvloer te kunnen verwijderen is voor ons ook van belang om welk soort parket het gaat. Er bestaat een grote diversiteit aan parketsoorten, onder meer wat betreft de toegepaste houtsoort. Het hangt van de houtsoort af hoe hard een parketvloer is. Onze krachtige machines verwijderen zonder moeite parket van iedere hardheid.

Verder zijn er veel verschillende typen parket wat betreft de grootte, vorm en samenstelling van de vloerdelen. Een veel voorkomende parketsoort is parket tapis, hetgeen letterlijk tapijtparket betekent. Een traditionele tapisvloer bestaat uit tamelijk dunne vloerdelen die in een patroon op een houten onderlaag zijn gelijmd en van bovenaf gespijkerd. De spijkergaatjes zijn opgevuld en onopvallend gemaakt. De vloerdeeltjes zijn niet via messing en groef verbonden; ze liggen koud tegen elkaar. Er zijn ook spijkerloze tapisvloeren, bestaande uit planken waarop de vloerdeeltjes in de fabriek al in een bepaald patroon zijn bevestigd.

Een ander systeem is stroken- of plankenparket. Daarbij zijn niet zoals bij parket tapis allerlei verschillende legpatronen mogelijk. De vloer bestaat uit relatief lange en brede delen die met messing en groef op elkaar aansluiten.

Een te verwijderen vloer kan ook bestaan uit mozaïekparket. Dit parkettype bestaat uit kleine houten blokjes waarmee grotere elementen ofwel "matjes" zijn samengesteld. Mozaïekparket is evenals tapis op de ondervloer verlijmd.

Naast de genoemde en andere massieve parketsoorten wordt tegenwoordig ook vaak lamelparket toegepast. De vloerdelen bestaan daarbij uit meerdere lagen, waarbij alleen de bovenste laag van massief hout is. De meeste soorten lamelparket hebben een tamelijk dikke houten bovenlaag, zodat een lamelparket-vloer wat kwaliteit betreft in principe niet onderdoet voor massief parket.

Verlijming en vernageling

Hoe we het verwijderen van uw parketvloer aanpakken hangt verder af van de toegepaste verlijming en vernageling. Veel parketvloeren zijn gelijmd en genageld op een tussenvloer van spaanplaat, die op zijn beurt weer is gelijmd op de cementdekvloer. Bij deze vaste parketvloeren zijn de vloerdelen in principe onderling niet aan elkaar gelijmd.

Bij zwevend parket is het andersom: de vloerdelen zijn alleen aan elkaar bevestigd en niet op de ondervloer vastgezet. Deze parketvloeren kunnen tamelijk gemakkelijk worden verwijderd, terwijl bij het weghalen ook relatief weinig risico op ondervloerbeschadiging bestaat. Bij het verwijderen van zwevend parket moet wel rekening worden gehouden met de dunne vochtwerende en geluiddempende laag die vaak onder het zwevend parket ligt. In veel gevallen is het niet mogelijk om deze isolatie-laag te behouden.

Hoewel het weghalen van zwevend parket minder zwaar en moeilijk is dan het verwijderen van volledig op de ondervloer verlijmd parket kan het toch zinvol zijn om het project aan ons op te dragen. Met name bij een wat groter oppervlak zijn de kosten van het uitbesteden vaak te verkiezen boven de tijd en moeite van het zelf doen.

Co Dekker voor professionele parketverwijdering

Bij Co Dekker Interieurprojecten vinden we het normaal om na de parketverwijdering een perfecte ondervloer op te leveren. Onze werkwijze is in principe altijd dat we de vloer laag voor laag verwijderen, dus eerst het bovenaan liggende parket en daarna de eronder liggende spaanplaatlaag. De kans op beschadiging van de ondervloer is dankzij deze zorgvuldige werkwijze minimaal.

Voor ons betekent parketverwijdering dat de ondervloer na afloop meteen voor het installeren van een nieuwe vloer geschikt is. Daarom hoort het verwijderen van kleine vloerrestanten, lijmresten en andere onregelmatigheden standaard tot onze werkwijze. Ook worden eventuele kleine beschadigingen aan de ondervloer, die soms ondanks onze zorgvuldige werkwijze toch kunnen ontstaan, meteen door ons hersteld.

Desgewenst kunnen we de vloer indien nodig ook met een geschikt egalisatiemiddel volledig vlak maken. Vaak is de parketverwijdering de eerste stap naar een vloer die meer in overeenstemming is met uw wensen. Om te zorgen dat die nieuwe vloer er prachtig uit zal zien en ook aan hoge gebruikseisen voldoet moet de ondervloer perfect vlak zijn. Daarom kan soms ook egalisering van de ondervloer nodig zijn. Bij Co Dekker Interieurprojecten hebben we veel ervaring met professionele vloer-egalisatie. Elders op deze website vindt u daarover uitgebreide informatie.

Als Co Dekker uw parketvloer verwijdert dan gebeurt het op professionele wijze en met oplevering van een gave ondervloer. Onze uitgebreide ervaring en de inzet van moderne techniek staan daarvoor garant. Na de parketverwijdering kan in principe direct met het installeren van een nieuwe vloer worden begonnen.

Film parketvloer verwijderen

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké